`

geheimzinnige hopen in het Spijkbos

Klik

Deze hopen lagen verspreid in het Spijkbos, zo’n 50 cm hoog en 80 cm in doorsnee duidelijk vanuit de bodem opgestuwd… zonder graafsporen. We denken dat het hier reuzenmollen betreft - ter groote van een tekkel - en houden ons aanbevolen voor waarnemingen.

Klik

Verder veel kikkerdril en populierenkatjes.

Klik

Leave a Comment

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image