`

klimophaat

Er heerst in de wereld van groen- en bosbeheer een vreemd soort klimophaat. Anno 2008 bestaat nog steeds de idee dat een klimop een bomenmoordenaar is, hoewel ik daar in de praktijk nooit een overtuigend bewijs van heb gezien. Slechts een enkele oude aangestaste boom wil bij een flinke storm wel eens bezwijken door het gewicht van de klimopkruin.
Toch word ze wereldwijd bestreden als ratten in de tijd van de pest. 

Klik voor meer

Het is geen parasiet en betrekt zijn eigen voedingstoffen uit de bodem en dus niet uit de boom. Ook de zogenaamde verstikking door de klemmende werking van de om de boom heen kronkelende strengen is kolder, want wie wel eens een klimop lostrekt ziet geen enkel beknellingsteken in het schors. Kortom: de schadelijkheid van Klimop is een mythe! Sterker nog, er zijn aanwijzingen dat bomen het beter doen met klimop: door de vele vogelnestjes krijg de boom extra bemesting. In de stad is er al zo weinig nestgelegenheid… dus zeker daar is het een gevoelloze wandaad.

Groenbeheerders, houd dus eens op met die moord!

1 Comment »

  1. Karin Kracher said,

    October 4, 2009 @ 08:52

    Niet iedereen is klimophater, het ligt er maar aan uit welke hoek je het bekijkt.Ik houd van bomen en wil ook graag de stam zien. Ik leerde om in iedergeval in één boom de klimop te laten groeien, het gaat dus vaak om de visie van de beheerder.
    En dan heeft eigenlijk iedereen gelijk.
    Gr. Karin

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image