`

klus 2

Als de vaargeul af is ga ik ’s middags mijn eerste project hier herstellen: de houtrilbank.
De bank uit februari 2006 is al eens eerder door vandalen aangetast maar nu is hij op de hoek echt ingezakt, al dan niet met hulp van jongeren uit de buurt die hier geregeld komen vissen.
Feit is echter dat er een zwakte in de constructie zit omdat de rugleuning te veel overhelt naar voren. Met het extra hout dat ik in de zomer toegevoegd heb is het alleen maar erger geworden.
Hij zit ook niet meer lekker - niemand zit er meer op zover ik weet - dus het wordt tijd voor een forse ingreep. Een bank is tenslote om op te zitten:

Klik voor meer

Mijn tijd is beperkt, het moet ’s middags af want morgen (dat is vandaag) vertrek ik. Iedereen is overigens al eerder vertrokken - zelfs landheer Moctezuma is naar Nederland - en Pierre en ik hebben het rijk alleen, dus wordt ik niet afgeleid.

Als een bezetene ga ik takken uit het bos halen om te vlechten en ook zaag ik een achttal stevige rechte hazelaartakken die ik in stukken zaag. Deze dienen als staanders voor de rugleuning en de bank zelf. Met een bijl hak ik er punten aan zodat ik ze met een steen de grond in kan slaan.

Klik voor meer

Ik besluit de rugleuning glooiend over te laten gaan in de zijkant. Dan ben ik ook van de rechte hoek af want dat was een zwak punt in mijn eerste onervaren ontwerp. De zijkant was wat losjes in elkaar gezet maar nu komt er een stevige vlechtbocht omheen.

Klik voor meer

Ik blijk overmoedig te zijn en krijg het werk niet af… de staken zijn op en nieuwe halen kost minstens een uur en het schemert al… missie mislukt.

Vanmorgen was ik zo vroeg wakker dat ik gelijk het bos in ben gegaan om staken te halen in een laatste poging om het werk af te maken. Met een flinke bundel verse staken kom ik bij de bank aan en begin te vlechten maar knak, knak… de staken breken één voor één af. De vorst heeft vannacht flink toegeslagen en de vlechttenen zijn zo stijf en breekbaar als een soepstengel.

Ik hou er mee op en ga een afscheidsfilmpje van de hut maken…

Leave a Comment

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image