`

meer over wantsen

Het is nu de tijd om wantsen te zien. Ze voelen zich thuis in deze overdadige hitte en op veel kruiden langs de weg kun je ze zien als je goed kijkt.

KLIK VOOR MEER

Wantsen worden vaak voor kevers aangezien maar zijn het niet: in het insectensysteem hebben ze een eigen ‘orde’. Veel mensen vinden ze eng maar ze zijn eigenlijk heel onschuldig. Wantsen zijn uitgerust met een zuigende mond waarmee ze plantensappen e.d. zuigen.

Toch zijn ze binnen deze orde niet allemaal onschuldig. Sommigen vergrijpen zich aan het bloed van een gastheer of wanneer het een kleiner slachtoffertje betreft zuigen ze deze helemaal leeg. Het betreft hier dan roofwantsen. Een bekende was vroeger de bedwants - “don’t let the bedbugs bite you!” - die ’s nacht uit de strooien matrassen kropen om zich aan het bloed van de mens te vergrijpen.

Wantsen zijn dus een soort minivampiertjes: gevaarlijk maar o zo aantrekkelijk…

KLIK VOOR MEER

KLIK VOOR MEER

2 Comments »

  1. Willemine said,

    July 21, 2006 @ 22:56

    Wildplukker, bestaan er onder de wantsen ook wildplukkers?

  2. Wildplukker said,

    July 21, 2006 @ 23:58

    Wildplukker is ze nog niet tegengekomen, maar wildplukkers mijden elkaar misschien onbewust.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image